This website works best with JavaScript enabled

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 dla uczniów klas IV – VIII

SYMETRIA W PRZYRODZIE

,,Symetria jest wokół nas - trzeba tylko uważnie patrzeć”

 

 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych.
 • Zwrócenie uwagi na występowanie zagadnień matematycznych w otaczającym nas świecie.
 • Zachęcanie do obserwowania i podziwiania przyrody.
 • Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie związków matematycznych w przyrodzie.
 • Uświadomienie życiowej użyteczności matematyki.

 

KRYTERIA OCENY:

 • Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez organizatora.
 • Jury dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność z tematem, estetyka (kompozycja, jakość zdjęcia), oryginalność  pomysłu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu),
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

WARUNKI KONKURSU:

 • uczestnicy wykonują fotografie obiektu przyrodniczego, w którym można dostrzec symetrię,
 • prace powinny być wykonane indywidualnie,
 • uczestnik może nadesłać jedną fotografię,
 • prace należy zapisać w formacie JPG, JPEG.
 • nazwa pliku konkursowego (zdjęcia) powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.
 • pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną do swojego nauczyciela
  z informatyki:

Anna Wysocka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Marta Malesza - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Halina Kozdra - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w temacie elektronicznego zgłoszenia (e-mailu), proszę wpisać: Konkurs fotograficzny /Imię i nazwisko autora/ klasa,
 • na podstawie nadesłanych prac jury wyłoni laureatów konkursu,
 • laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy,

TERMINY:

 • Prace konkursowe można przesyłać od 29 marca -do 30 kwietnia 2021 r.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Laureaci konkursu oraz zostaną poinformowani osobiście o terminie ogłoszenia wyników i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu na stronie internetowej na podstawie wyrażonej zgody Rodzica/Opiekuna na publikację wizerunku dziecka.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że praca zgłoszona na Konkurs została wykonane osobiście, oraz nie narusza praw autorskich.
 • Wszelkie kwestie związane z konkursem należy zgłaszać do nauczycieli przedmiotu.
 • W związku z organizacją konkursu dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu publikacji jego wizerunku na terenie placówki, na jej stronach internetowych oraz w innych materiałach służących promocji placówki, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

                                    

Organizatorzy  konkursu:

Marta Malesza

Anna Wysocka

Halina Kozdra

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440