This website works best with JavaScript enabled

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubinie.

*Lockdown –zamknięcie, izolacja, zakaz wyjścia

 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PN. „LOCKDOWN Z KSIĄŻKĄ”
 
*ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W LUBINIE ZWANEGO DALEJ „KONKURSEM” 
I. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie.
II. Cel:
1.Rozwijanie i kształtowanie zdolności artystycznych.
2.Popularyzacja czytelnictwa w najbliższym środowisku.
3.Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
4.Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.
5.Promowanie zainteresowań z dziedziny kultury i sztuki.
6.Promocja biblioteki jako miejsca propagującego lokalną twórczość artystyczną.
III. Warunki konkursu:
1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego. 
2.Przez uczestnika Konkursu rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie.
3.UczestnikKonkursu powinien wykonać zdjęcie tematycznie związane z tytułem konkursu 
4.Format zdjęcia 20 cm x 15 cm lub większe.
5.Zgłoszenie uczestnika do Konkursu wymaga dostarczenia osobistego / przesłania pracy konkursowej oraz poprawnie wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1lub załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu (regulamin i załączniki są dostępne na stronie internetowej Biblioteki: http://www.mbplubin.pl). 
•Załącznik nr 1- Karta zgłoszenia pełnoletniego uczestnika do Konkursu fotograficznego pn. „Lockdown z książką”.
•Załącznik nr 2- Karta zgłoszenia niepełnoletniego uczestnika do Konkursu fotograficznego pn. „Lockdown z książką”.
•Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna.
6.Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 06.11.2020r. do godz. 17:00 w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie przy ul. Jastrzębiej 6. Zgłoszenia do Konkursu dostarczone do siedziby Filii nr 4 Biblioteki po upływie wyżej wyznaczonego terminu nie będą uczestniczyć w Konkursie. Organizator Konkursu zwróci prace zgłoszone po terminie osobie zgłaszającej na jej wniosek, przy czym zastrzega się, że prace będą do osobistego odbioru w siedzibie Filii nr 4 Biblioteki. 
7.Prace przesłane na Konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.
 
Dodatkowe informacje udzielane są przez bibliotekarzy pracujących w Filii nr 4, Tel. 76746-83-95
 
Czekamy na Wasze zdjęcia!
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440