This website works best with JavaScript enabled

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

„Prawdziwą miarą naszej wartości jest to,

na ile nasz sukces jest przydatny dla innych”

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

 • Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Szkolnego za rok szkolny 2018/2019.
 • Plan rozwoju Szkoły.
 • Program wychowawczy Szkoły.
 • Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na rok szkolny 2019/2020r.
 • Statut Szkoły.
 • Regulamin Samorządu.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

 1. Rozwijanie samorządności:

 Opracowywanie planu pracy SU; Prowadzenie strony SU w Internecie; Wybory Rzecznika Praw Ucznia; Spotkania z przedstawicielami trójek klasowych, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, regulaminem SU; Systematyczne cotygodniowe spotkania  przedstawicieli SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.

 1. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu:

Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających
i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych; Organizacja dyskotek i imprez szkolnych.

 1. Współpraca SU z: Dyrekcją Szkoły, pedagogiem szkoły, wychowawcami, pracownikami obsługi administracji, innymi organizacjami, klubami, gazetką szkolną „Wtyczka”, kołami działającymi w szkole i poza nią.
 2. Organizacja i przeprowadzanie akcji charytatywnych.

 

Cele i priorytety pracy SU:

 1. Wdrażanie uczniów do wspólnego budowania szkoły bezpiecznej
  i przyjaznej.
 2. Wzmocnienie więzi między uczniami w szkole i klasie oraz rozwój zainteresowań.
 3. Przedstawienie pozytywnych wzorów zachowań (szkoła, środowisko, rodzina).
 4. Wzmocnienie więzi między uczniem, rodzicem, nauczycielem.
 5. Rozwijanie umiejętności współpracy, konsekwencji w działaniu
  i wyrabianie nawyków ponoszenia odpowiedzialności za podjęte inicjatywy.
 6. Zmniejszenie stopnia agresji na terenie szkoły, propagowanie postaw akceptacji i uwrażliwienie na potrzeby innych.

 

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019.

Miesiąc

Zadanie

Sposób realizacji

Wrzesień

1. Organizacja pracy.

1. Kampania przedwyborcza i wybory do SU.

2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym.

3. Spotkanie SU z dyrektorem Szkoły.

4. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2019/2020.

5. Stworzenie kalendarza imprez, harmonogramu zadań, terminów ich realizacji i odpowiedzialnych.

6. Wybór Rzecznika Praw Ucznia.

7. Ustalenie zasad i wybór osób odpowiedzialnych za losowanie Szczęśliwego Numerka.

2. ”Dzień kolorowy”.

1. Każdy piątek dniem kolorowym.

3. Dzień Chłopaka.

1. Życzenia okolicznościowe.

4. Akcja „Sprzątanie świata”.

1. Udział w akcji klas I-VIII.

5 .Akcja promująca czytelnictwo „Spotkania z książką” dla klas I-III.

1. Udział w akcji klas IV-VIII(raz na 2 miesiące).

Październik

1. Święto Patrona Szkoły.

1. Wystawa upamiętniająca gen. Władysława Sikorskiego, konkurs.

2. Uroczyste obchody 40-lecia Szkoły: złożenie kwiatów pod pomnikiem, pomoc w organizacji.

2. Udział w akcji ”Pełna miska dla schroniska”.

1. Zbiórka rzeczy na potrzeby schroniska dla zwierząt w klasach I-VIII.

3. Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

1. Przygotowanie „Dnia zamiany, uczeń- nauczyciel”

2. Wystrój tablic.

4. Udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

1. Zbiórka zniczy.

Listopad

1. Święto Zmarłych.

1. Kwiaty i znicz przy pomniku Patrona Szkoły.

2. Okolicznościowa audycja „Pamiętamy…”.

2. Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

1. Przygotowanie akademii „Lekcja historii”.

2. Wystrój tablic.

3.Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.

1. „Dzień postaci z bajek”- przebrania.

2. „Dzień piżamy”.

4. Zabawa z Andrzejem.

1. Przygotowanie wróżb andrzejkowych.

2. Wystrój tablic.

3. Muzyczne przerwy.

5. Akcja charytatywna „Warto pomagać” – SP 10 dla lubińskiego hospicjum.

1. Zbiórka środków czystości, pielęgnacyjnych, itp.

6. Akcja charytatywna dla pogotowia ratunkowego w Lubinie.

1. Zbiórka zabawek pluszowych dla dzieci poszkodowanych w wypadkach.

Grudzień

1. Mikołaj w naszej szkole. „Historia biskupa Mikołaja”.

1. Spotkanie z Mikołajem.

2. Boże Narodzenie.

1. ”Złączeni tradycją”-wigilie klasowe.

2. Świąteczne wystroje gabinetów.

Styczeń

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

1. Pomoc w przygotowaniu akcji.

2. Światowy Dzień Życzliwości.

1. Wystrój tablic.

2. Podaruj serduszko z miłym przesłaniem koledze, koleżance ze szkoły.

3. Karnawał trwa!

1. Karnawałowe przerwy z muzyką dla kl. IV-VIII.

4. Bal karnawałowy klas I-III.

4. Zabawa karnawałowa.

Luty

1. Dzień św. Walentego.

1. Najzabawniejsza kartka Walentynkowa.

2. Poczta Walentynkowa, „Czerwono nam”.

3. Przebrania.

4. Wystrój tablic.

2. Podsumowanie pierwszego okresu.

1. Sporządzenie sprawozdania z pracy SU.

Marzec

1. Międzynarodowy Dzień Kobiet.

1. Okolicznościowe życzenia.

2. „Dzień bez pytania” dla dziewcząt.

3. Wystawka „Sławne Polki”.

2. Pierwszy Dzień Wiosny

1. Najzabawniejsze wiosenne przebranie.

2. Dzień bez pytania.

3. Akcja charytatywna „Warto  pomagać” - SP 10 dla lubińskiego hospicjum.

1. Zbiórka środków czystości, pielęgnacyjnych, itp. – II edycja.

Kwiecień

1. Dzień Ziemi.

1.”Zielono nam”- przebrania, kwiatek dla SP10.

2. Organizacja happeningu.

2. Wielkanoc.

1. Okolicznościowa audycja.

2. Świąteczny wystrój gabinetów.

Maj

1.Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja.

1. Akademia „Lekcja historii – Witaj majowa jutrzenko…”.

2. Dzień Matki.

2. Najpiękniejsze życzenia dla mamy.

Czerwiec

1. Zebranie sprawozdawcze-podsumowanie pracy samorządu za cały rok szkolny.

1. Zebranie i stworzenie sprawozdania z pracy SU.

2. Zakończenie roku szkolnego.

1. Uroczysty apel – przygotowanie  i pomoc w jego przeprowadzeniu.

3. Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”.

1. Wspólne czytanie książek  na świeżym powietrzu.

 

                                                                            

Opiekun  SU

Katarzyna Sadłowska

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440