Zadania pedagoga

Zadania pedagoga szkolnego mgr Ewy Sosnowskiej:

- Współpraca z rodzicami

- Wspieranie funkcji wychowawczej i pomoc w rozwiązywaniu trudności

- Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego

- Monitorowanie sytuacji opiekuńczo - wychowawczej w szkole

- Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Pomoc materialna

- Praca wychowawcza

- Profilaktyka uzależnień

Free Joomla templates by Ltheme