This website works best with JavaScript enabled

Zadania pedagoga szkolnego mgr Ewy Sosnowskiej:

- Współpraca z rodzicami

- Wspieranie funkcji wychowawczej i pomoc w rozwiązywaniu trudności

- Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego

- Monitorowanie sytuacji opiekuńczo - wychowawczej w szkole

- Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Pomoc materialna

- Praca wychowawcza

- Profilaktyka uzależnień

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440