This website works best with JavaScript enabled
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2020 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 - 31 grudnia 2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji  roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3. Ferie zimowe w województwie dolnośląskim

18 stycznia – 31 stycznia  2021 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4. Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia  – 6 kwietnia 2021 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)

5.

Egzamin ósmoklasisty

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

 

25 maja 2021 r.

26 maja 2021 r.

27 maja 2021 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ----
----
----
 

(podstawa prawna: §5 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (DzU z 2010 r. Nr 186, poz.1245)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8. Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440