This website works best with JavaScript enabled

Misją naszej szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w szczególnym okresie jego rozwoju, przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, rozwijanie talentów, pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowaniu tradycji, przygotowanie do odbioru współczesnej kultury oraz do życia w sferze osobistej i społecznej w pełnej harmonii ze środowiskiem rodzinnym i naturalnym.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440