Składka Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW

składka w roku szkolnym 2020/2021 wynosi

50 zł

 

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości 50 zł, płatnej jednorazowo do końca grudnia 2020r.

Bez względu na liczbę dzieci (rodzeństwa) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie, w klasach I-VIII składka wnoszona jest jednokrotnie, płatna w klasie u jednego z dzieci.

W klasach, do których uczęszczają pozostałe dzieci proszę zgłosić, w której klasie została zapłacona składka.

 Uchwałą Rady Rodziców, klasy które dokonają 100% wpłat składki w podanym terminie otrzymają zwrot 15 % dokonanej wpłaty na cele klasowe.

 Płatności można dokonywać:

- u skarbników klasowych,

- przelewem na konto Rady Rodziców (podając w tytule przelewu:  imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza),

-u skarbnika Rady Rodziców p. Moniki Wolańskiej tel. 508 360 602

Przypominamy, że składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

Zebrane pieniądze w całości wykorzystywane są na potrzeby społeczności uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie.

Free Joomla templates by Ltheme