This website works best with JavaScript enabled

 

Lp.

 Termin

Tematyka/ cel

Odpowiedzialni

Uwagi /Adresat

1.       

15 września 2020r. 

(wtorek)- kl. 1

16 września 2020r.

(środa)- kl. 4

22 września 2020r.

(wtorek)- pozostałe

 OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI

 Klasy 1 i 4   w godzinach od 16:30 – 19:00

 Pozostałe klasy online w godz. 17.30- 18.30

 - przedstawienie planów pracy szkoły,

 - zapoznanie z organizacją pracy szkoły,

 - sprawy wychowawcze

Wychowawcy

Rodzice

2.       

27 października 2020r.

          (wtorek)

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

-umówione spotkania z rodzicami uczniów

- konsultacje odbywają się w godzinach 17.00 – 18.30

Wszyscy nauczyciele klas I-VIII

Rodzice/ uczniowie

3.       

15 grudnia 2020 r.

     (wtorek)

ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI – online

  klasy 1-3  - 17.00 – 18.00

- klasy 4-8 – 18.00 – 19.00

- konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30

- udzielenie konsultacji zagrożonym uczniom w celu poprawy ocen, ustalenie form pomocy uczniowi z rodzicami dziecka (odp. nauczyciele uczący)

- obecni wszyscy nauczyciele.

Wychowawcy/ nauczyciele

rodzice

4.       

09 lutego  2021 r.

    (wtorek)

OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI –online lub stacjonarnie

  Klasy 1-3  - 17.00 – 18.00

  Klasy 4-8   - 17.30 – 18.30

- przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej,

- podsumowanie pracy szkoły za I okres

Wychowawcy

rodzice

5.       

11 maja 2021 r.

   (wtorek)

ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI – online lub stacjonarnie

klasy 1-3   - 17.00 – 18.00

- klasy 4-8 – 18.00 – 19.00

- konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30

- przedstawienie ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów oraz oceny proponowanej zachowania (odp. wychowawcy klas),

- udzielenie konsultacji zagrożonym uczniom w celu poprawy ocen, ustalenie form pomocy uczniowi z rodzicami dziecka (odp. nauczyciele uczący)

Wychowawcy/ nauczyciele

rodzice

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440