Nowe wyposażenie pracowni komputerowych


Już jest, nowy sprzęt edukacyjny w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości".

Roboty edukacyjne, gogle VR, drukarki 3D, zestawy do nauki robotyki to tylko niektóre z elementów nowoczesnego wyposażenia sal komputerowych.

Cieszymy się, że baza edukacyjna szkoły stale jest unowocześniana i wzbogacana. Przed nami kreatywne, rozwijające zajęcia z uczniami.

Szkoła otrzymała 201 300,00 złotych do wydania na sprzęt w ramach programu rządowego "Laboratoria przyszłości.

W pierwszej turze szkoła wydała 153 519,99 złotych.

Wtyczka

Innowacje

OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI

Klasy 1 i 4 w godzinach od 16:30 – 19:00 stacjonarnie
Pozostałe klasy online w godz. 17.30- 18.30
 • przedstawienie planów pracy szkoły,
 • zapoznanie z organizacją pracy szkoły,
 • sprawy wychowawcze
21.09.2021 Wychowawcy Rodzice
KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI
 • umówione spotkania z rodzicami uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu,
 • konsultacje odbywają się w godzinach 17.00 – 18.30
 • obecni wszyscy nauczyciele.
26.10.2021 r. Wszyscy nauczyciele klas I- VIII Rodzice
ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

online lub stacjonarnie po umówieniu i zgłoszeniu dyrektorowi szkoły
klasy 1-3 - 17.00 – 18.00
klasy 4-8 – 18.00 – 19.00
 • konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30
 • udzielenie konsultacji zagrożonym uczniom w celu poprawy ocen, ustalenie form pomocy uczniowi z rodzicami dziecka (odp. nauczyciele uczący)
 • obecni wszyscy nauczyciele.
14.12.2021 r. Wychowawcy/Nauczyciele Rodzice
ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

online lub stacjonarnie po umówieniu i zgłoszeniu dyrektorowi szkoły
klasy 1-3 - 17.00 – 18.00
klasy 4-8 – 18.00 – 19.00
 • konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30
 • udzielenie konsultacji zagrożonym uczniom w celu poprawy ocen, ustalenie form pomocy uczniowi z rodzicami dziecka (odp. nauczyciele uczący)
 • obecni wszyscy nauczyciele.
22.02.2022 r. Wychowawcy Rodzice
ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

online lub stacjonarnie
klasy 1-3 - 17.00 – 18.00
klasy 4-8 – 18.00 – 19.00
 • konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30
 • przedstawienie ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów oraz oceny proponowanej zachowania (odp. wychowawcy klas),
 • udzielenie konsultacji zagrożonym uczniom w celu poprawy ocen, ustalenie form pomocy uczniowi z rodzicami dziecka (odp. nauczyciele uczący)
 • obecni wszyscy nauczyciele.
17.05.2022 r. Wychowawcy/Nauczyciele Rodzice

Uczniowie

Klasy

Koła

Nauczyciele

Laboratoria Przyszłości

Innowacyjna Szkoła

Klasy sportowe

Klasy językowe

Zajęcia z robotami

Tradycje

STEM

Nauka zdalna