Psycholog

Psycholog_sp10

mgr Astrid Brojanowska

Kwalifikacje w zakresie psychologii o specjalności psychologia kliniczna i psychodietetyka.

Kontakt

gabinet 221

Grafik pracy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

9:00 - 15:35

15:35 - 16:35
Konsultacje dla uczniów

16:35 - 17:35
Konsultacje dla rodziców

12:10 - 15:35
11:35 - 15:35

Zadania pedagoga

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu diagnozowania, wspierania mocnych stron ucznia oraz opracowanie wskazań do pracy dla nauczycieli i rodziców.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
  4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobiegania zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
  5. Wspieranie wychowawców i zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktycznych oraz wychowawczych.
Skip to content