Profilaktyka uzależnień

Internet:

Infolinie specjalistyczne:

 • 801 109 696 – Pogotowie Makowe, Narkomania, Pomoc Rodzinie
 • 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, codziennie 16.00 – 20.00 całkowity koszt połączenia 0,35 zł
 • 800 120 002 – Niebieska Linia – przemoc w rodzinie pn. – sob. 10.00 – 22.00, w niedz. 10.00 – 16.00
 • 800 120 148 – Anonimowa Policyjna Linia Specjalna, połączenie bezpłatne, czynne całą dobę

Pomoc środowiskowa:

 • pedagog szkolny – udzielą pierwszych wskazówek, informacji, ukierunkują, pomogą zorganizować pomoc specjalistyczną
 • MOPS Lubin sekcja profilaktyki uzależnień, ul. Kilińskiego 25a, po 217, tel. 76 746 34 10
 • GOPS, specjalita ds. uzależnień
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie tel 76 84 97 273
 • Specjalista terapii uzależnień Krzysztof Tkaczyk, gabinet prywatny
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Mariamed – lekarze psychiatrzy, specjaliści terapii – dla osób pełnoletnich
 • Medicus Leśna – lekarze psychiatrzy, specjaliści terapii – dla osób pełnoletnich

10 Zasad Rodzicielskiego Wychowania
(operation PAR, 1985 )

 1. Obfita miłość
 2. Konstruktywna dyscyplina
 3. Wspólne spędzanie czasu
 4. Zaspokojenie osobistych potrzeb wszystkich członków rodziny
 5. Rozwijanie wzajemnego szacunku w rodzinie
 6. Uczenie odróżniania dobra od zła
 7. Prawdziwe słuchanie
 8. Służenie radą
 9. Rozwijanie niezależności
 10. Poczucie realizmu życiowego
Skip to content