This website works best with JavaScript enabled
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
1. Ogłoszenie o zamówieniu pdf 391.38 KB Administrator strony
2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do 8 pdf 1.28 MB Administrator strony
3. Przedmiar robót - załącznik nr 9 pdf 184.23 KB Administrator strony
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10 pdf 853.34 KB Administrator strony
5. Dokumentacja techniczna - rzuty pomieszczeń- załącznik nr 11 pdf 234.88 KB Administrator strony
6. Załączniki od nr 1 do 7 (edytowalne) zip 129.32 KB Administrator strony
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440