Nowe wyposażenie pracowni komputerowych


Już jest, nowy sprzęt edukacyjny w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości".

Roboty edukacyjne, gogle VR, drukarki 3D, zestawy do nauki robotyki to tylko niektóre z elementów nowoczesnego wyposażenia sal komputerowych.

Cieszymy się, że baza edukacyjna szkoły stale jest unowocześniana i wzbogacana. Przed nami kreatywne, rozwijające zajęcia z uczniami.

Szkoła otrzymała 201 300,00 złotych do wydania na sprzęt w ramach programu rządowego "Laboratoria przyszłości.

W pierwszej turze szkoła wydała 153 519,99 złotych.

W drugiej turze szkoła wydała 47 780,01 złotych. Co przełożyło się na wydanie całego otrzymanego dofinansowania w kwocie 201 300,00 złotych.

Wtyczka

Innowacje

Do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Pierwsze logowanie

Podręcznik

Jak po raz pierwszy zalogować się do witryny systemu UONET+?


Dostęp do witryny systemu UONET+ mają tylko zarejestrowani w bazie użytkownicy. Loginem użytkownika jest jego adres e-mail, natomiast hasło dostępu użytkownik tworzy podczas pierwszego logowania do witryny systemu. Po utworzeniu hasła dostępu konieczne jest ponowne uruchomienie witryny systemu i zalogowanie się. Po zalogowaniu użytkownik kierowany jest na jego stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla niego. Ze strony startowej użytkownik może uruchamiać moduły, do których ma dostęp.

W razie problemów z logowaniem lub dostępem do dziennika prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub szkolnym administratorem p. Adamem Wojnałowiczem.

Tworzenie hasła dostępu do witryny UONET+

1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, wprowadź adres witryny UONET+ Twojej szkoły i naciśnij klawisz Enter. 2. Na wyświetlonej stronie startowej witryny kliknij przycisk Zaloguj się.