This website works best with JavaScript enabled

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Czytaj więcej: Zamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań.

Czytaj więcej: Wszczęcie postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 10 w Lubinie.

Czytaj więcej: Wyniki postępowania

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo odnośniki do archiwalnych dokumentów z poprzednich lat.

Czytaj więcej: Archiwum zamówień publicznych

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie.

Czytaj więcej: Praca w Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440