Kalendarz roku szkolnego

I okres
1.09.2023
Rozpoczęcie roku szkolnego

Dzień wolny od zajęć

4.09.2023
Uroczyste rozpoczęcie zajęć

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2-3.11.2023
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

23-31.12.2023
Zimowa przerwa świateczna

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

15-28.01.2024
Ferie zimowe

Ferie zimowe w woj. dolnośląskim

II okres
26-27.02.2024
Rekolekcje Wielkopostne
28.03 - 2.04.2024
Wiosenna przerwa świąteczna
2.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

14-16.05.2024
Egzamin ósmoklasisty

14-17.05.2024 - dni wolne od zajęć dydkatyczno-wychowawczych (szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze)

31.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

10-12.06.2024
Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy
21.06.2024
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uroczyste zakończenie zajęć, wręczenie świadectw.

Wakacje
22.06-31.08.2024
Ferie letnie
Skip to content