This website works best with JavaScript enabled

UWAGA RODZICE

W Szkole Podstawowej nr 10  obowiązują deklaracje zapisu na obiady i bloczki obiadowe.  
Dziecko należy zapisać u intendenta  na obiady i wypełnić deklarację korzystania z obiadów.  
Złożona deklaracja u intendenta uprawnia do odebrania bloczka i korzystania z obiadów. 
Deklaracja dostępna na stronie internetowej szkoły i u intendenta.
 
Zapisy przyjmowane są od 01.09.2021
OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ BĘDĄ WYDAWANE OD 06.09.2021
 
ODPŁATNOŚĆ  ZA  OBIADY
W  MIESIĄCU WRZEŚNIU
WYNOSI
19 DNI X 4,00 = 76,00 zł.
 
UWAGA!!!
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem do dnia 10.09.2021.r 
Bank Pekao .S.A.
89 1240 3464 1111 0010 3718 5522
W tytule wpisać
Opłata za obiady m-c (wpisać który miesiąc)
Nazwisko, imię i klasę dziecka.
 
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem z góry  w dniach od 1-go do 5 go każdego m-ca
Należy wpłacić kwotę podaną za obiady w danym miesiącu
Bank Pekao .S.A.
89 1240 3464 1111 0010 3718 5522
W tytule wpisać
Opłata za obiady m-c
 nazwisko i imię dziecka , klasę dziecka 
z dopiskiem
Opłata za obiady za m-c (wpisać który m-c)
 
 Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. 
 
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr10

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK

WYNOSI

20 DNI X 4,00 = 80,00 zł

UWAGA!!!

Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem do dnia 05.10.2021.r

Bank Pekao .S.A.

89 1240 3464 1111 0010 3718 5522

W tytule wpisać

Opłata za obiady m-c (wpisać który miesiąc)

Nazwisko, imię i klasę dziecka.

Od dnia 31.05.2021 r.

proszę odbierać bloczki obiadowe na m-c czerwiec
od godz. 8.00 do 14.45
z wyłączeniem przerw obiadowych
Dzieci korzystające ze świetlicy będą miały odebrane bloczki przez wychowawców świetlicy.

Pobierz

Pobierz

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440