Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • można znaleźć linki odsyłające do pobrania dokumentów, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Latos.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 746 83 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie
 • Adres: Adres: 59-300 Lubin, ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 3
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 746 83 36

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek szkoły posiada 6 wejść:

 1. wejście główne ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,

 2. cztery wejścia boczne dostępne dla określonych grup pracowników i uczniów szkoły i w określonym czasie,

 3. wejście do kuchni.

 • Główne wejście do budynku szkoły znajduje się na wprost fontanny przy Skwerze Wyszyńskiego. Do szkoły prowadzą cztery szerokie stopnie, a obok jest stały podjazd dla wózków inwalidzkich z obustronnymi barierkami.

 • Drzwi do wejścia głównego otwierają się zdalnie, po naciśnięciu dzwonka.

 • Przy wejściu głównym znajduje się portiernia.

 • W budynku na każdym poziomie (parter i dwa piętra) są korytarze, a dostęp na każde piętro umożliwia pięć klatek schodowych.

 • Budynek nie posiada wind.

 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych za wyłączeniem podjazdu do budynku.

 • Do szkoły może wejść osoba z psem asekuracyjnym.

 • Pracownicy administracji i obsługi są poinformowani o konieczności udzielenia pomocy
  w załatwieniu spraw dotyczących pracy szkoły osobom niepełnosprawnym.

 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 • Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowanie ich w inny sposób.

Free Joomla templates by Ltheme