• Czujesz, że nikt Ciebie nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoja radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomagać innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Współpraca z rodzicami
 • Wspieranie funkcji wychowawczej i pomoc w rozwiązywaniu trudności
 • Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego
 • Monitorowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w szkole
 • Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pomoc materialna - Praca wychowawcza - Profilaktyka uzależnień
 • Poniedziałek:
   09:00 - 11:40
 • Wtorek:
   08:00 - 11:40
   14:25 - 15:00
   15:00 - 16:00 - konsultacje z rodzicami
 • Środa:
   08:00 - 12:45
   14:25 - 15:00
 • Czwartek:
   07:30 - 12:30
   12:30 - 13:30 - konsultacje z rodzicami
 • Piątek:
   08:00 - 12:45
   13:30 - 14:00
Instytucje Państwowe i Oświatowe:
 • www.menis.gov.pl
 • www.sejm.gov.pl