Jak po raz pierwszy zalogować się do witryny systemu UONET+?


Dostęp do witryny systemu UONET+ mają tylko zarejestrowani w bazie użytkownicy. Loginem użytkownika jest jego adres e-mail, natomiast hasło dostępu użytkownik tworzy podczas pierwszego logowania do witryny systemu. Po utworzeniu hasła dostępu konieczne jest ponowne uruchomienie witryny systemu i zalogowanie się. Po zalogowaniu użytkownik kierowany jest na jego stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla niego. Ze strony startowej użytkownik może uruchamiać moduły, do których ma dostęp.

W razie problemów z logowaniem lub dostępem do dziennika prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub szkolnym administratorem p. Adamem Wojnałowiczem.

Tworzenie hasła dostępu do witryny UONET+

1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, wprowadź adres witryny UONET+ Twojej szkoły i naciśnij klawisz Enter. 2. Na wyświetlonej stronie startowej witryny kliknij przycisk Zaloguj się.

Dokumenty do pobrania: