BILET+

Od 1 września 2016 roku wszyscy uczniowie lubińskich szkół zostali objęci programem Bilet+. Każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie miesięczne bilety imienne na komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego. 

Każdy powinien posiadaća podczas korzystania z komunikacji miejskiej imiennego biletu oraz legitymację szkolną, mimo że komunikacja jest bezpłatna. Bilet obowiązuje na wszystkie linie autobusowe. 

Co miesiąc wychowawca klasy będzie przekazywał uczniom hologramy, stanowiące potwierdzenia przedłużenia biletu na kolejny miesiąc. W związku z tym należy wypełnić jeden z wniosków, do pobrania poniżej.

Wnioski do pobrania:

Skip to content