Konkurs czytelniczy w języku angielskim

Regulamin konkursu czytelniczego w języku angielskim dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej.

 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Lubinie przy ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 3.
 2. Cel konkursu Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności czytania i rozumienia tekstu w języku angielskim oraz promowanie aktywności kulturalnej uczniów.
 3. Uczestnicy Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej.
 4. Zasady konkursu:
  1. Uczestnik konkursu wybiera dowolny tekst w języku angielskim.
  2. Uczestnik nagrywa się podczas czytania wybranego tekstu.
  3. Czas trwania nagrania nie powinien przekraczać 5 minut.
  4. Nagranie powinno być wysłane na adres e-mail „m.walicki@sp10.lubin.pl” w formacie video np. mkv, mp4 itd. w określonym terminie.
 5. Terminy:
  1. Termin rozpoczęcia konkursu: 06.05.2024.
  2. Termin zakończenia konkursu: 31.05.2024.
  3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 07.06.2024.
 6. Ocena prac:
  1. Prace zostaną oceniane pod względem płynności czytania, prawidłowej wymowy oraz interpretacji tekstu.
  2. Jury konkursu składać się będzie z czterech nauczycieli języka angielskiego, w składzie: Małgorzata Jastrowicz-Dec, Katarzyna Aptacy, Magdalena Dąbrowska oraz Marcel Walicki.
  3. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 7. Nagrody:
  1. Trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody.
  2. Wszyscy uczestnicy otrzymają 20 dodatnich punktów z zachowania.
 8. Postanowienia końcowe:
  1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
  3. Wszelkie wątpliwości i spory będą rozstrzygane przez organizatora konkursu.
  4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Skip to content