HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

 

18 września 2018 r.

(wtorek)

 

 

OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI

Klasy 1-4    godz. 17.00 – 18.00

 

19 września 2018 r.

(środa)

 

 

OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI

Klasy 5-8 godz. 17.00- 18.00

 

 

23 października 2018 r.

(wtorek)

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

- konsultacje odbywają się w godzinach 17.00 – 18.30

 

 

18 grudnia 2018 r.

(wtorek)

 

ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

  klasy 1-4  - 17.00 – 18.00

- konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30

 

 

19 grudnia 2018 r.

(środa)

 

ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

- klasy 5-8 – 17.00 – 18.00

- konsultacje w godzinach 18.00-19.00

 

 

19 lutego 2019 r.

(wtorek)

 

OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI

  Klasy 1-4   - 17.00 – 18.00

- przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej,

- podsumowanie pracy szkoły za I okres

 

 

20 lutego 2019 r.

(środa)

 

OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI

  Klasy 5-8   - 17.00 – 18.00

- przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej,

- podsumowanie pracy szkoły za I okres

 

 

2 kwietnia 2019 r.

(wtorek)

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

- konsultacje odbywają się w godzinach od 17.00 – 18.30

 

 

14 maja 2019 r.

(wtorek)

 

ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

  klasy 1-4    - 17.00 – 19.00

- konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30

 

 

15 maja 2019 r.

(środa)

 

ZEBRANIA OGÓLNE + KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

- klasy 5-8 – 17.00 – 18.00

- konsultacje w godzinach 17.30 – 18.30

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019