Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: 

  • jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;
  • czerpie radość z nauki; - przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;
  • potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
  • potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;
  • zgodnie współpracuje z innymi;
  • jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;
  • jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;
  • rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;
  • dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;
  • potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

e-dziennik VULCAN

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019