RADA RODZICÓW

składka w roku szkolnym 2018/2019

wynosi

50 zł

 

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 50 zł, płatnej jednorazowo do końca grudnia 2018r.

 

Bez względu na liczbę dzieci (rodzeństwa) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie, w klasach I-VIII składka wnoszona jest jednokrotnie, płatna w klasie u jednego z dzieci.

W klasach, do których uczęszczają pozostałe dzieci proszę zgłosić, w której klasie została zapłacona składka.

 

Uchwałą Rady Rodziców, klasy które dokonają 100% wpłat składki w podanym terminie otrzymają zwrot 15 % dokonanej wpłaty na cele klasowe.

 

Płatności można dokonywać:

- u skarbników klasowych,

- przelewem na konto Rady Rodziców (podając w tytule przelewu:  imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza),

- u skarbnika Rady Rodziców p. Ewy Latos (kontakt tel. 697969654).

 

Przypominamy, że składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

 

Zebrane pieniądze w całości wykorzystywane są na potrzeby społeczności uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

e-dziennik VULCAN

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019