EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

• Iwona Szaniawska

• Beata Lidke

• Elżbieta Lewandowska

• Joanna Kieloch

• Lidia Jaśkiewicz

• Jolanta Olszewska

• Beata Mirosławska

• Natalia Kiedos

• Jagoda Kruszyńska

• Aneta Woźniak

 

JĘZYK POLSKI

• Katarzyna Sadłowska

• Tomasz Gajewski

• Halina Dudziak

• Beata Kubiena

• Edyta Zdulska

 

JĘZYK ANGIELSKI

• Katarzyna Aptacy

• Katarzyna Rzeczkowska

• Kamila Szymańska

• Małogorzata Jastrowicz Dec

• Jolanta Walska

• Alina Kruczkowska

• Robert Kozibroda

 

JĘZYK NIEMIECKI

• Marta Raczyńska

 

MATEMATYKA

• Monika Lachowicz

• Bożena Wodziczka

• Katarzyna Kopeć

• Bogusława Widejko

• Remigiusz Mamrosz

 

FIZYKA

• Joanna Kot

 

CHEMIA

• Agnieszka Myszkowska

 

PLASTYKA

• Bernarda Gołąb

 

MUZYKA

• Małgorzata Kiedos

 

GEOGRAFIA

• Kamila Rydzewska

 

HISTORIA

• Renata Kalus

• Adam Wojnałowicz

 

Wiedza o społeczeństwie

• Adam Wojnałowicz

 

PRZYRODA

• Joanna Mróz

• Agnieszka Sinkiewicz

 

BIOLOGIA

• Joanna Mróz

• Agnieszka Sinkiewicz

 

ZAJECIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA

• Anna Wysocka

• Marta Malesza

• Marcin Wojciechowski

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

• Grzegorz Jarząbek

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

• Magdalena Buczek Wołoszyn

 

RELIGIA

• Iwona Kołodziej Steglińska

• Wioletta Gajdosz

• Joanna Chmielewska

• ks. kleryk Adam Bogdała

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

• Anna Wójcik

• Joanna Witczak

• Izabela Kurowska

• Janusz Rak

• Przemysław Cielewicz

• Marek Sinkiewicz

• Grzegorz Jarząbek

• Adam Buczek

 

Doradztwo zawodowe

• Irmina Stebnicka

 

Wychowanie do życia w rodzinie

• Barbara Cichosz

 

ŚWIETLICA

• Urszula Kopeć

• Marzena Leszczyńska

• Honorata Leśnik

• Krystyna Skowrońska

• Danuta Pawlik

• Joanna Pisarska

• Elżbieta Sałata Kucharczyk

• Aleksandra Kaleta

 

BIBLIOTEKA

• Magdalena Olczyk
• Aneta Szewczyk Matysiak

 

PEDAGOG

Ewa Sosnowska

Irmina Stębnicka

 

TERAPEUTA

Anna Wawrzków

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019