Z wielką dumą i radością pragniemy ogłosić, że kolejny rok z rzędu dwoje uczniów z klasy 8d: Alicja S. i Olivier L. odniosło sukcesy w konkursie „zDolny Ślązaczek” i awansowało do etapu wojewódzkiego. Olivier z matematyki, a Alicja z j. polskiego oraz j. angielskiego. To ogromna satysfakcja również dla nauczycieli prowadzących: Remigiusza Mamrosza, Haliny Dudziak i Aliny Kruczkowskiej. Na tym etapie Alicja zdobyła tytuł finalisty z j. polskiego i została laureatką z j. angielskiego. Te wspaniałe osiągnięcia są rezultatem Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Alicja wraz z tytułem laureata otrzymała zaświadczenie, które zwalnia ją z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, daje pierwszeństwo rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej oraz zapewnia ocenę celującą z danego przedmiotu. Uczeń Olivier L. z tej samej klasy także odniósł sukces docierając, aż do finału. Dziś możemy zobaczyć prawdziwy efekt naszej wspólnej pracy.

Jesteśmy z nich dumni i serdecznie im gratulujemy.

Życzymy dalszych sukcesów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2019/2020