Tajemnicze życie pszczół było tematem wyjątkowego pokazu w Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie. O pszczelarstwie i pszczołach opowiadał pasjonat a jednocześnie nauczyciel matematyki tej szkoły - Remigiusz Mamrosz.

W piątek 24 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z wieloma klasami, które z zaciekawieniem wysłuchały wielu interesujących faktów z życia pszczół. Pan Remigiusz interesująco opowiadał o swojej pasji, wszyscy uważnie słuchali jego ''pszczelich opowieści''. Niewątpliwie wielką atrakcją spotkania stały się przedmioty, które nam zademonstrował: elementy ubioru pszczelarza, urządzenia które są niezbędne do prac pszczelarskich, a nawet mogliśmy oglądać żywe pszczoły i królową matkę, które podziwialiśmy w przezroczystym ulu. Zapoznał nas z budową ula, pokazał też specjalną ramkę wyjętą z jego środka. Z wielkim zaciekawieniem wszyscy oglądali podkurzacz, ramkę czy też dłuto pasieczne. Dowiedzieliśmy się jak nektar trafia do ula i w jaki sposób pszczoły przerabiają nektar na miód. Wszyscy mogli obejrzeć plaster pełen miodu, wosk, pyłek pszczeli oraz propolis. Dowiedzieli się o leczniczym działaniu jadu pszczelego. Uczniowie poznali wiele tajemnic z życia pszczół – tych niezwykle pożytecznych owadów a przede wszystkim dowiedzieli się, jakie jest znaczenie pszczół w przyrodzie oraz jakie są konsekwencje wymierania tych owadów. Pan Remigiusz chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów.

Największą atrakcją była możliwość spróbowania miodu z jego własnej pasieki, Wszyscy uczniowie dziękują za wprowadzenie w tajemnice pszczelarstwa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2019/2020