08.05.2019r. w naszej szkole został przeprowadzony II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ „Księga Jozuego i Sędziów”. Wzięli w nim udział uczniowie z siedmiu lubińskich szkół podstawowych z klas 4-5 i 6-7.

Miło nam poinformować, że na podium stanęli dwaj uczniowie z naszej szkoły:

1 miejsce- Kornel I. kl. 4a SP nr 10 (25,5p.)

2 miejsce- Wojciech W. kl. 4a SP nr 10 (24,5p.)

3 miejsce Marcel O. kl. 5 Społeczna Szkoła Podstawowa (23,5p.)

wyróżnienie:

Milena H. kl. 5 SP nr 7 (16,5p.)

z klas VI-VII

1 miejsce – Szymon Ch. kl. 6 SP nr 9 (26,5 p.)

2 miejsce- Mikołaj K. kl. 6 Salezjańska Szkoła Podstawowa (20,5p.)

Wyróżnienie :

Wiktoria C. kl. 6 SP nr 7 (15 p.)

Gratulujemy sukcesów i zapraszamy w przyszłym roku na kolejne zmagania.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019