Dnia 29 marca 2019r, odbył się świetlicowy konkurs „Mam Talent”. Na naszej scenie zaprezentowali się tancerze i piosenkarze z klas I-IV uczęszczający na zajęcia świetlicowe. Usłyszeliśmy piosenki Roksany Węgiel, Sarsy, oraz mieliśmy okazję podziwiać taniec do muzyki Michaela Jacksona . Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Obrady Jury trwały długo i po nardzie postanowiono przyznać:

I miejsce następującym osobom:

• Izie W.

• Oli R.

• Sandrze Ch.

• Małgosi M.

• Justynce P.

• Vanessie M.

• Jasiowi M.

• Agnieszce P.

• Darii M.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy a uczestnikom – dziękujemy!


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2019/2020