HARMONOGRAM ZAJĘĆ

“Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie” nr RPDS.10.02.01-02-0080/18

(aktualizacja)

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

1.

Zajęcia z technik kręcenia filmu i obróbki komputerowej materiału filmowego kl. 7-8

Małgorzata Kiedos

2.

Zajęcia z technik kręcenia filmu i obróbki komputerowej materiału filmowego kl. 4-6

Małgorzata Kiedos

3.

Zajęcia z grafiki komputerowej kl. 4-6

Anna Wysocka

4.

Zajęcia z grafiki komputerowej kl. 4-8

Marcin Wojciechowski

5.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Monika Lachowicz

6.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. 4-5

Jolanta Walska

7.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. 4-5

Kamila Szymańska

8.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. 7-8

Alina Kruczkowska

9.

Zajęcia wyrównawcze z ICT kl. 4-8

Anna Wysocka

10.

Zajęcia wyrównawcze z ICT kl. 4-8

Remigiusz Mamrosz

11.

Zajęcia wyrównawcze z ICT kl. 1-3

Joanna Kieloch

12.

Zajęcia z webmasteringu kl. 7-8

Marcin Wojciechowski

13.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. 2-3

Małgorzata Jastrowicz-Dec

14.

Zajęcia rozwijające z przyrody kl. 4

Joanna Mróz

15.

Zajęcia rozwijające z matematyki kl. 5

Katarzyna Kopeć

16.

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego kl. 7-8

Marta Raczyńska

17.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. 4-8

Katarzyna Rzeczkowska

18.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. 7-8

Katarzyna Aptacy

19.

Zajęcia rozwijające z geografii kl. 7-8

Kamila Rydzewska

20.

Zajęcia rozwijające z fizyki

Joanna Kot

21.

Zajęcia rozwijające z chemii

Agnieszka Myszkowska

22.

Zajęcia rozwijające z biologii

Agnieszka Sinkiewicz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2019/2020