W sobotę 22 marca nie było nas w domu. Wyruszyliśmy na pieszy rajd pn. „Marzanna” do pobliskiej Goli. Po przekroczeniu granic miasta, wędrowaliśmy drogami, które wiodły przez budzący się do życia lasy. Obserwowaliśmy nabrzmiałe pąki na gałęziach drzew i krzewów, pierwsze wiosenne kwiaty, latające nad nami motyle, słuchaliśmy śpiewu skowronków. Pan przewodnik przez całą drogą wzbogacał naszą przyrodniczą wiedzę. Po dotarciu na miejsce zasiedliśmy do drugiego śniadania. Najbardziej smakowały nam ciepłe, pieczone kiełbaski. Potem odbył się Konkurs Piosenki Turystycznej. Odnieśliśmy sukces! W nagrodę otrzymaliśmy wspaniały puchar. Następnie rozmawialiśmy na temat zwyczajów ludowych, związanych z nadejściem wiosny. I znowu ogromny sukces! Za przygotowaną marzannę i gaiczek nasza grupa otrzymała nagrodę – voucher na wspólne wyjście do pizzerii Potem odbyły się wesołe zabawy ruchowe z wodzirejem. Na zakończenie otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy i znaczki. Było wspaniale! Organizatorem rajdu był Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie oraz Ośrodek Kultury Gminy Lubin.

Bardzo dziękujemy organizatorom i opiekunom. Uczniowie kl. I a i III a

fot. A. Wysocka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

e-dziennik VULCAN

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019