W sobotę, 23 lutego 2019 r. uczniowie klasy 3 a, którzy należą do szkolnego koła "GeoTropiciele" wraz z opiekunami wzięli udział w pieszym rajdzie "Zimowe Wejście na Grzybową Górę" organizowanym przez PTTK w Lubinie. Piesza wędrówka rozpoczęła się w miejscowości Rynarcice. Po spotkaniu z przewodnikiem uczniowie wyruszali na szlak turystyczny. Podczas wędrówki przewodnik opowiadał o trudnym życiu zwierząt leśnych w czasie zimy. Po przejściu około 6 - kilometrowej trasy uczniowie zdobyli najwyższy szczyt w naszym powiecie - Grzybową Górę. Zakończenie rajdu odbywało się na terenach rekreacyjnych w Koźlicach. Dzieci upiekły kiełbaski na ognisku i rozgrzały się gorącą herbatą. W wiejskiej świetlicy zostały zorganizowane dla uczniów warsztaty ekologiczne, podczas których odbywały się konkursy i gry o tematyce ekologicznej. Uczniowie klasy 3 a wykazali się ogromną wiedząna temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem naszej planety. Każdy uczestnik warsztatów nie tylko wzbogacił swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, ale także otrzymał i samodzielnie ozdobił ekologiczne torby na zakupy. Mimo mroźnej pogody rajd był bardzo udany i uczniowie już z niecierpliwością czekają na wiosenne rajdy organizowane przez PTTK.

fot. A. Wysocka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

e-dziennik VULCAN

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019