HARMONOGRAM ZAJĘĆ “Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie” nr RPDS.10.02.01-02-0080/18

- ZAJĘCIA z technik kręcenia filmu i obróbki komputerowej materiału filmowego kl. 7-8 (Małgorzata Kiedos)
- ZAJĘCIA z technik kręcenia filmu i obróbki komputerowej materiału filmowego, kl. 4-6 (Małgorzata Kiedos)
- ZAJĘCIA Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA KLAS 4-6 (Anna Wysocka)
- ZAJĘCIA Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ KL. 4-8 (Marcin Wojciechowski)
- ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI (Monika Lachowicz)
- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JEZ. ANGIELSKIEGO kl. 4-5 (Jolanta Walska)
- ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZ. ANGIESLKIEGO, kl. 4-5 (Kamila Szymańska)
- ZAJĘCIA wyrównawcze z języka angielskiego, kl. 7-8 (Alina Kruczkowska)
- ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z ICT DLA KLAS 4-8 (Anna Wysocka)
- ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z ICT, kl. 4-8 (Remigiusz Mamrosz)
- ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z ICT, 1-3 (Joanna Kieloch)
- ZAJĘCIA WEBMASTERINGU, kl. 7-8 (Marcin Wojciechowski)
- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, kl. 2-3 (Małgorzata Jastrowicz-Dec)
- ZAJĘCIA rozwijające z przyrody kl. 4 (Joanna Mróz)
- ZAJĘCIAROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI, kl. 5 (Katarzyna Kopeć)
- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO, kl. 7-8 (Marta Raczyńska)
- ZAJĘCIA Zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. 4-8 (katarzyna Rzeczkowska)
- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZ. ANGIELSKIEGO, kl. 7-8 (Katarzyna Aptacy)
- ZAJĘCIA rozwijające z geografii kl. 7-8 (Kamila Rydzewska)
- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z FIZYKI (Joanna Kot)
- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z CHEMII (Agnieszka Myszkowska)
- ZAJĘCIA rozwijające z biologii (Agnieszka Sinkiewicz)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2019/2020