W dniach 13-16 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bób.  W tym samym czasie uczestnicy konkursów Bóbr ze wszystkich krajów północnej półkuli przystąpili do wykonywania zadań.

W oficjalnych wynikach Konkursu przyjęto następujące progi punktowe:

Skrzat – Szkoła podstawowa, klasy I-III:

 • I miejsce: 63<[punkty]<75
 • II miejsce: 60≤[punkty]<63
 • III miejsce: 55<[punkty]<60
 • Wyróżnienie: 50≤[punkty]≤55

Benjamin – Szkoła podstawowa, klasy IV-VI:

 • I miejsce: 115<[punkty]≤120
 • II miejsce: 110≤[punkty]<115
 • III miejsce: 105≤[punkty]<110
 • Wyróżnienie: 98<[punkty]<105

Junior – Szkoła Podstawowa, klasy VII-VIII:

 •  I miejsce: 120=[punkty]
 • II miejsce: 115≤[punkty]<120
 • III miejsce: 110≤[punkty]<115
 • Wyróżnienie: 103<[punkty]<110

Do konkursu przystąpiło 37 uczniów:

Ø  Do konkursu Junior kl. VII – VIII – 13 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali:

-Kacper K z klasy 8C, - 75,5 pkt.

-Michał W. z klasy 7D,  - 75,0 pkt.

-Maja Z. z klasy 7B.  – 73,25 pkt.

Ø  Do konkursu Beniamin kl. IV – VI – l6 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali:
-Julian O. z klasy 6C,  - 77,5 pkt.

-Aleksy N. z klasy 4A. – 60,25pkt.

Ø  Do konkursu Skrzat kl. I - III – 8 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali:

-Szymon D. z klasy 3A, zdobył wyróżnienie  55pkt.

-Krzysztof I. Z klasy 3A, - 48,75 pkt.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Patronat honorowy konkursu Bóbr 

  

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019