Dnia 20.12.2018 roku Świetliki z grupy III i IV wykonały własnoręcznie renifera Rudolfa.  Wszyscy wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki. Uroku pracy dodał nam padający za oknem śnieg, który pojawił wraz z rozpoczęciem pracy. Uczniowie bardzo cieszyli się na jego widok. Warto wspomnieć o współpracy, jaka się rozwinęła pomiędzy dwoma grupami. Dzięki temu  młodsi uczniowie mogą liczyć na pomoc starszych. W ten sposób razem dążą do osiągania wspólnych celów, tworzy się więź, co zapewnia sprawne funkcjonowanie grup w miłej atmosferze.

 

 Razem ze Świetlikami z grupy III i IV życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2019!!!

 

 D. Pawlik, E. Szymańska

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

e-dziennik VULCAN

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019