Dnia 17 grudnia ogłoszone zostały wyniki konkursu plastyczno-językowego „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa z życzeniami w języku angielskim i niemieckim”, zorganizowanego przez p. Martę Raczyńską i p. Katarzynę Aptacy. Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów klas IV – VIII. Wykonawców oceniano według następujących kryteriów: stopień trudności techniki, staranność wykonania, poprawność językowa życzeń oraz ogólne wrażenie estetyczne.

Prace oceniane były w trzech kategoriach:

 

Klasy IV – VI – język angielski

Klasy VII – VII – język angeislki

Klasy VII – VIII – język niemiecki

 

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt pięknych kartek, a wyłonienie zwycięzców okazało się nie lada wyzwaniem. Ostatecznie wyróżnienia w konkursie otrzymali następujący uczniowie:

 

Hanna Ż – klasa IVB

Dominik G. - klasa VB

Julia B. - klasa VIB

 

Aleksandra S. - klasa VIID

Wiktor Sz. - klasa VIIIC

Błażej W. - klasa VIIIB

 

Mikołaj T. - klasa VIIB

Aleksandra S. - klasa VIID

Wiktor Sz. - klasa VIIIC

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

e-dziennik VULCAN

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019