W październiku 2018 r. odbyły się szkolne eliminacje konkursu „zDdolny Ślązaczek” z przedmiotów: j. polski. j. angielski, j. niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, geografia i biologia. Spośród wielu uczestników konkursu do etapu powiatowego zakwalifikowało się aż 19 uczniów: Aleksandra i Olivier z języka polskiego i matematyki, Zuzanna i Jakub z j. polskiego, Sebastian i Michał z matematyki, Wiktor z matematyki i j. angielskiego, Alicja z języka polskiego i j. angielskiego, Martyna z bloku przyrodniczego oraz z j. polskiego i j. angielskiego, Franciszek z j. polskiego i niemieckiego, Zofia i Aleksander z j. niemieckiego. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział i osiągnięte sukcesy.

W listopadzie w/w uczniowie swoje umiejętności sprawdzili w etapie powiatowym. Dwóch uczniów z klasy 8 przeszło do etapu wojewódzkiego. Alicja z języka polskiego i j. angielskiego, a Olivier z matematyki. Bardzo cieszymy się z osiągniętego sukcesu i trzymamy kciuki w kolejnym ostatnim etapie, który odbędzie się w styczniu 2019 roku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

e-dziennik VULCAN

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019