Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Szkolne Koło Wolontariatu  po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych Hospicjum Palium w Lubinie.

Do 10 grudnia zbieramy środki czystości i artykuły higieniczne (proszki i płyny do prania, kostki do zmywarki, ręczniki papierowe, ściereczki w rolce, oliwki i pudry dla dzieci, chusteczki nawilżające), które należy dostarczać do pań porządkowych, lub do p. Dudziak i p. Raczyńskiej. Zebrane środki po zakończeniu zbiórki trafią do Hospicjum.

 

Prosimy o przyłączenie się do tej szczytnej akcji i zaangażowanie w niesienie pomocy ludziom starszym, cierpiącym i nieuleczalnie chorym.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy !

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

e-dziennik VULCAN

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019