Uczniowie klasy 8b, 8c oraz 8e byli gośćmi w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie gdzie obejrzeli spektakl pt. " Dawnych wspomnień czar... lata 20-te lata 30-te". Oryginalna scenografia, stroje, recytacje uczniów zachwyciły nas i wzruszyły do łez, a pełne czaru piosenki okresu międzywojennego wykonywane przez uczniów miały klimat tamtych lat. Uczniowie zachwycili nas również choreografią a ich barwne stroje pozwoliły na moment przenieść się w tamte czasy. Zaraz po spektaklu mieliśmy okazję porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami w tym także naszymi absolwentami co było dodatkowym wzruszeniem i powodem do wspomnień. Jesteśmy pełni podziwu, dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy talentu uczniom oraz nauczycielom II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

fot. źródło: 2 LO w Lubinie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019