20 października kolejny raz wybraliśmy się na rajd zorganizowany przez PTTK w Lubinie. Wyruszyliśmy w Piotrowicach. Pokłoniliśmy się staruszkowi „Chrobremu” – jednemu z najstarszych drzew liściastych w Polsce. Potem krótka podróż autobusem do Wilkocina, gdzie przywitały nas dwa bardzo wesołe, przyjaźnie nastawione do wszystkich psiaki. Następnie długi spacer leśnymi ścieżkami. Zachwycały nas jesienne barwy i tańczące na wietrze liście. Dużo radości sprawiły nam zabawy na śródlądowych, ruchomych wydmach. Jakże inna atmosfera panowała w podziemnych labiryntach wojskowych bunkrów. Nikt się nie bał, bo były z nami nasze panie, a mrok rozjaśnialiśmy latarkami. Było tam tajemniczo i ciekawie, ale wychodząc z radością powitaliśmy słońce. Drugi etap naszej wędrówki zakończył się w gospodarstwie bardzo miłej Pani Marioli oraz uprzejmego Pana Zbyszka, którzy czekali na nas przy ognisku z pysznymi pieczonymi ziemniakami. Po posiłku i krótkiej zabawie pożegnaliśmy się z Gospodarzami oraz ich pieskami i wróciliśmy do Lubina. Członkowie szkolnego koła PTTK „GeoTropiceiele” zdobyli kolejne punkty na odznakę OTP. Bardzo dziękujemy organizatorom. To była wspaniała wyprawa!

Tekst: Jagoda Kruszyńska
Zdjęcia A.Wysocka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2019/2020