W dniu 16 października uczniowie klas ósmych o godzinie 12.00 przystąpili już drugi raz do bicia rekordu w prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie mieli tylko 30 minut do wykonania i wykorzystania swojej wiedzy zdobytej na zajęciach z Pierwszej Pomocy. Wydarzenie to od 2013 roku prowadzone jest w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Celem jego jest propagowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy u osób, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Uczniowie do swojej dyspozycji mieli cztery stanowiska z fantomami, na których w sposób sprawny przystąpili do akcji ratunkowej. Każdy uczestnik z klas podjął samodzielnie dwa razy czynności służące do przywracania czynności krążeniowo- oddechowej. W sumie wykonano 240 powtórzeń.

fot. Marcin Wojciechowski

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2019/2020