Dnia 12 października 2018 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystości z okazji 75 rocznicy chrztu bojowego 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino, która odbyła się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu. Podczas pięknej ceremonii, w której udział wzięli przede wszystkim kombatanci, sybiracy i inwalidzi wojenni usłyszeliśmy wzruszające wspomnienia z okresu II wojny światowej. Podkreślono znaczenie bitwy pod Lenino w historii naszego kraju oraz waleczność i męstwo naszych rodaków. Ponadto dodatkowym przeżyciem była dla nas ta część uroczystości, podczas której przyznano Szkole Podstawowej nr 10, pani Dyrektor Bożenie Latos oraz nauczycielowi historii pani Renacie Kalus srebrną odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, za zasługi w działaniach społecznych i kształtowanie postaw patriotycznych. To była piękna i wyjątkowa uroczystość, która na długo zapadnie w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy członkom Związku Kombatantów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lubinie za ogromne wyróżnienie naszej szkoły i docenienie działań na polu patriotycznym.

 Fot.: st. chor. szt. Andrzej NAWROT, mjr PDS Jan DRAJCZYK

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2019/2020